Novinka:Trénink komunikace
(Kategorie: Fotky)
Napsal Evilblack
Saturday 15 November 2014 - 14:24:03


Prob?hl trénink zam??ený na r?zné formy komunikace, které se v AS používají. Procvi?ili jsme všechny t?i formy: Hlasové povely, ru?ní signály a samoz?ejm? komunikaci p?es radiostanice.Tato novinka je z -53. P?ší prapor
( http://pechotapraha.cz/news.php?extend.361 )