Profil týmu Pěchota Praha


 
 
 
 
Logo_Pechota_Praha_w250.png
 
 
  

Jsme tým z Prahy a středních Čech s více než 15 letou historií (dřívé známý jako UltraAS). Neimitujeme žádnou konkrétní jednotku, ale za vzor nám jsou ozbrojené síly Armády České republiky. Snažíme se o vytvoření kvalitního kolektivu. 
 
Vybíráme si efektivní taktické a materiální prostředky pro airsoftový boj. Vyvíjíme a upravujeme vše, co považujeme v naších podmínkách za přínosné. Nestudujeme pouze příručky AČR, používáme veškerou dostupnou literaturu, ať už jde o US manuály, příručky SAS či doktríny AČR. Praktickým zkušenostem podléhá inovace taktiky, výzbroje a výstroje.  Načerpané znalosti prověřujeme v airsoftové praxi a následně je zaznamenáváme do vlastních manuálů, které tvoří jádro našich znalostí o taktice boje i přežití.

Struktura a velení v týmu je uzpůsobeno fungování jak v malých tak větších celkách, díky čemuž jsme schopni bojovat samostatně i ve větších bojových uskupeních.pechota_profil_foto.JPG
 


Lidé a chod jednotky

Věkový průměr v jednotce je kolem 30 let. Dění v jednotce je organizováno štábem. Činnosti potřebné k chodu jednotky jsou rozděleny mezi jednotlivé členy štábu, čímž se značně odlišujeme od týmu postavených na bedrech jedné či dvou osob. Pro ulehčení organizace jsme si vyvinuli svůj internetový portál, skrze který organizujeme veškerou činnost, finance, znalosti, a věchny ostatní potřebné věci. 

Každé dva týdny se scházíme na týmovém srazu, na kterém si u zlatavého moku vyřešíme potřebné organizační záležitosti. I přes nejrůznější rodinné a pracovní překážky se snažíme vyjet alespoň 2x do měsíce. Naše činnost je plánovaná zpravidla několik týdnů až mésíců dopředu. 
 

Hodnoty
 


Airsoft je pro nás výzva a životní styl. Bojujeme, abychom zvítězili! Používáme k tomu v rámci fair-play veškeré dostupné prostředky. V mimo týmových vztazích si vážíme spřátelené týmy, se kterými rádi spolupracujeme a zároveň se snažíme navazovat kontakty s novými AS týmy.


Celek je mnohem víc než součet jeho částí. Přesto si uvědomujeme, že kvalitní celek můžou tvořit pouze kvalitní jednotlivci. Jednotlivec v našem týmu se nespokojí s málem a pro dosažení svých cílu je ochoten vydat ze sebe maximum. Pro dosažení úspěchu jsme ochotni na sobě pracovat. Úroveň potřebných znalostí a dovedností potřebných na bojišti nenechávame na jedinci, ale pravidelně je přezkušujeme, čímž se zachovává vysoká bojová úroveň našich akcí. Lidi, kteří se řídí tímto principem, rádi uvítáme v našich řadách.Přijímací proces a podmínky přijetí


 
Našim hodnotám je uzpůsobený výběrový proces nových tváří i jejich další působení v jednotce. 

Po přijetí přihlášky a absolvování vstupního pohovoru udělíme prozatím neznámému člověku status Uchazeč. Tento stav trvá cca 6 měsíců, za které získává dovednosti formou samostudia a účasti na tématických cvičeních a akcích. Ke samostudiu mu poskytneme dostatek studijních materiálů. Okruhy: 
 
Bojové dovednosti I. (T)
Komunikace I. (T)
Fyzická příprava I. (P)
Maskování I. (P)
Navigace I. (T)
Nebojové dovednosti I. (T)
Předboj. příprava I. (T)
Střelecké dovednosti I. (P)
 
Dokončení všech nároků tohoto období zabezpečí to, že je uchazeč schopen plnění základních úkolů samostatně i v rámci družstva.  Po splnějí všech bodů hlasujeme, zdali uchazeč zapadl a je vhodný dalšího působení v jednotce. 
 
Úspěšní uchazeči postupují do stavu Rekrut (hodnostní označení vojín). Tento stav je přechodný a slouží k doplnění zbývajících znalostí a materiálu vyžadovaného po všech členech jednotky. Je mu již umožněno nosit insignie jednotky. Po úspěšném doplnění znalostí a splnění všech podmínek se z rekruta stává plnohodnotným členem se všemi právy a povinnostmi (hodnostní označení rotný a výš). 
Hodnostní označení je převzato ze staré normy AČR a odpovídá funkci člena v jednotce. 
 
Dalšími okruhy jsou např.

MOUT I. (T)
Pyrotechnika I. (T)
Souřadnice MGRS (P)
Pyro I. Příloha A (P)
Léčky I. (P)
Předboj. příprava II. (T)
Vedení tréninku (P)
Pyrotechnika I. (P)Zdravověda I. (T)
Souřadnice UTM (P)
Boj v noci (T)
Slaňování I. (P)
Boj v noci (P)
Velení fire týmu (P)
MOUT II. (P)


 
 
 
 
 
 
Insignie


Logo_Pechota_Praha_colection_w300.png


 

Historie jednotky
 
 
Tým Pěchota Praha v čase
 
history_picture.jpg
 
 
 
 
 
Novinky najdete na našich Facebookových stránkach.