Struktura štábu Pěchota Praha


Term 2016/2017
(31.7.2016 - 1.8.2017)


Velitel Jednotky 
Martin Černý

Velitel štábu
Marko Nguyen

Operační činnost
Luděk Malík
(z. Dom)

Stanislav 
(z. Bokoto)

Týlové zabezpečení
Luděk Malík
(z. Edrikus)
 

Drill a taktika
Bořek Suchánek
(z. Consul)

Inovace
 


-- 
Vysvětlivky:


Velitel týmu
Duchovní otec jednotky. 

Velitel štábu

Tvoří centrální bod štábu. Záleží mu na jménu a funkčnosti celého uskupení. Koordinuje činnosti všech oblastí týlového zabezpečení. Je ochotný a dokáže pomoct po všech stránkách. Je odpovědný za morálku týmu. Jeho největší zbraní je blízký kontakt se všemi členy. Zastává také úkol psychologa jednotky. Předchází interním konfliktům.
 
Operační činnost
Rozhoduje a organizuje náplň akcí a připravuje podklady pro ně. Je v kontaktu s ostatními vnějšími účastníky akcí.

Vnější vztahy a nábor
Má na starosti veškeré záležitosti navenek týmu. Hlídá a zvelebuje image týmu a zároveň získává potencionální rekruty do jednotky.

Týlového zabezpečení
Jeho hlavní činnost je vedení týmových financí a řízení materiálového zabezpečení. Organizuje a sjednává dopravu a prostory. Mimo to pomáhá ostatním důstojníkům při tvorbě dokumentů, při sestavování tréninků a podobně.  

Drill a taktika
Spolu s důstojníkem pro teoretickou přípravu je hlavním tvůrcem náplní tréninků, přičemž se zaměřuje více na praktickou část. Je to nejzkušenější jedinec po bojové stránce a své zkušenosti je schopen předávat dál. Stará se o bojovou přípravu členů jednotky. Vede databázi bojových dovedností v týmu a karty jednotlivců. Je schopen pomoct při přípravě jednotlivců na zkoušky z fyzických a bojových dovedností. Vyhledává možnosti teoretické přípravy z vnějšího prostředí (kurz MOUNT apod.).
 
Inovace
Vyhledává nové trendy v oblasti výzbroje a taktiky. Vybrané věci testuje a zavádí do jednotky.