Nábor nových členů do Pěchota Praha
Co bys měl splňovat:
 1. našel jsi se v profilu týmu viz Profil týmu 
 2. je ti víc jak 17 let (z důvodu věkového průměru jednotky 29 let; výjimky akceptujeme se souhlasem velitelského štábu) 
 3. jsi TÝMOVÝ HRÁČ
 4. Máš aktivní zájem o jednotku a dění v ní 
 5. JSI OCHOTEN PODŘÍDIT SE AUTORITÁM 
 6. MÁŠ ZÁJEM O DALŠÍ ROZVOJ SVÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (nejen po airsoftové stránce) 
 7. jsi ochoten se přizpůsobit fyzickému, psychickému, časovému a finančnímu vytížení 
 8. vlastníš min. základní výbavu potřebnou pro uchazeče (tj. maskovací komplet AČR, kanady a kvalitní ochranné brýle) 
 9. dostatečná finanční zajištěnost pro pozdější doplnění výstroje a výzbroje

Neméně důležité, spíše důležitější je ztotožnění s hodnotami týmu:
 1. Odpovědnost a smysl pro povinnost
  „uvědomuji si a plním si své povinnosti, projevuj iniciativu a tvořivý přístup ke svému členství“ „své povinnosti plním odpovědně a jak nejlépe dovedu"
 2. Obětavost
  „dávám všechno, dávám víc než dostávám, uvědomuji si, že úspěch celku stojí výš než úspěch mě samotného“
 3. Odvaha
  „nebojím se rozhodnout a přijímat nové výzvy, mám sílu překonat složité, nebezpečné a riskantní situace“ „budu na sebe tvrdý, když něco udělám špatně, neřeknu si "to se samo spraví", ale o to více a častěji i ve svém volnu pracuji na tom, aby se selhání neopakovalo. Budu pátrat po příčinách, vyvodím závěr a důsledky“ 
 4. Věrnost
  „jsem oddaný své jednotce a loajální ke svým nadřízeným, respektuji své spolubojovníky“
 5. Čest
  „jsem přímý a zásadový, jednám vždy v souladu se svým svědomím“

  Neptej se, co může tým nabídnout tobě, ale co můžeš TY nabídnout týmu!Nyní vyplň Pokud máš jakékoliv jiné dotazy, kontaktuj nás. Kontakty