Profil týmu GSAS


uvodek.jpg
 
GSAS

Jsme jednotka ze západních ?ech. Celý otev?ený název týmu zní Green Shadows AirSoft ,?ili s SAS nemáme nic spole?ného. Na airsoftové scén? již p?sobíme p?es 15 let. Imitujeme jednotku Armády ?eské republiky. Nekopírujeme žádnou existující jednotku v A?R. Zelené barety na našich hlavách prozrazují, že se v?nujeme pozemním jednotkám, ve vojenské terminologii nazývané jako „bigoši“ . Naše p?sobišt? je hlavn? v okolí Plzn? . Není pro nás problém, jet za kvalitní akcí i na druhý konec republiky.  A?koliv si drobné výstrojní dopl?ky nutné pro pln?ní své funkce každý volí sám v duchu vybavení jednotek A?R, snažíme se o celkovou jednotnost hlavní výstroje. Disponujeme výstrojí pro 3 typy oblastí, a to jsou zalesn?né, pouštní a zimní oblasti . 


                                                        Insignie našeho týmu 

VLAJKA

vlajka.jpg
NÁŠIVKY NA STEJNOKROJI (Týmová stuha a výro?ní odznak k založení týmu)

nasivky_web1.jpgJak bylo zmín?no výše , jsme tým s víceletou tradicí  založený  koncem roku 2003 .  V pr?b?hu let se tým utvá?el a m?nil . Na snímcích si m?žete prohlednout tento vývoj.

 
 
 image002.jpg
 
image004.jpg
 
nova_fotka.jpg
 
gsas2008.jpg
 
24052008747.jpg
 
 2010.jpg
 
gsas_2012.jpg
    
imag0162.jpg 

gsas_2015.jpg
 
20160508_0926021.jpg
 
dsc_1735.jpg