53. pěší praporO praporu
 
53. pěší prapor je uskupení airsoftových týmů z Prahy a středních Čech, hrající v barvách armády České republiky. 
 
 
 
Historie
 
Počátek naší aliance se píše od září roku 2007, kdy se náš tým rozhodl zformovat větší uskupení, schopné konkurovat větším a organizovanějším celkům na naší airsoftové scéně. Z počátku proběhl hromadný nábor airsoftových týmů. Z desítek obeslaných týmů se na první alianční prezentaci dostavilo 5 zástupců týmů. Zdaleka ne všichni tito lidé pak vstoupili do aliance, pár týmů vůbec nezačalo spolupracovat, pár týmů odpadlo.
 
Rok 2008 
V současné době je v alianci 4 týmů a to UltraAS, Bellatorrats, Airfanatic, Vohryzaný jabko. V současné době má prapor jednu rotu a ta se dále dělí na dvě čety. První četa má 2 družstva jedno bojové a jedno průzkumné. Druhá četa je složená ze tří bojových družstev. Jednotlivá družstva naší aliance jsou koncipována po jedenácti lidech.
 
Rok 2009 
Na počátku roku 2009 zůstává aktivní pouze družstvo UltraAS, v ostatní družstva z důvodu nízké účasti vlastních lidí zajišťují vlastní přežití. V polovině roku se začíná objevovat spolupráce s týmy 156. JHP a Vohryzané jabko. Tým Airfanatic se v září tohoto roku štěpí pro vnitřní neshody na dvě frakce = Airfanatic a Angels. Airfanatic provádějí nábor nových lidí a zejména trénují nové rekruty. Angels se účastní aliančních akcí.
 
Roky 2010 -  2012
Pro prapor neaktivní roky, kdy se většina jednotek potýká s existenčními problémy. Vtomto období 53.pěší prapor neorganizuje žádné cvičení nebo akce
 
Rok 2013
Po slabším období se objevila myšlenka obnovení činnosti praporu a to na základě hlubší spolupráce mezi jednotkami Pěchoty Praha (přejmenované z UltraAS), GSAS a BlackAngels. Po společném cvičení pokračuje spolupráce mezi jednotkami formou společných tréninků za účelem poznání a sjednocování postupů
 
Rok 2014
Probéhlo sloučení webů GSAS a Pěchoty Praha pod společný portál. To umožňuje snažší plánování činnosti. 
 


Nábor

Zapojte se do našeho uskupení a vybudujme větší uskupení. Přístupem získáváte
- znalosti a dovednosti prověřené léty praxe fungování ve větším celku
- společný portál 53pp.cz
- kalendář pro snažší plánování akcí a koordinaci
- a mnohé dalšíAktivní jednotky:

Logo_Pechota_Praha_w250.png
   logo_gsas_big.png 
 Pěchota Praha GSAS Neaktivní jednotky:


 156. Jednotka Hloubkového průzkumuVohryzaný jabko   BellatorratsSpřátelené jednotky:


 
 43.VPR  ASSP  21. Průzkumná skupina RAPAX