Trénink komunikace


Prob?hl trénink zam??ený na r?zné formy komunikace, které se v AS používají. Procvi?ili jsme všechny t?i formy: Hlasové povely, ru?ní signály a samoz?ejm? komunikaci p?es radiostanice.

Od Evilblack  zveĹ™ejnÄ›no Saturday 15 November 2014 - 14:24:03

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF