10 let ultraas praha v obraze


 
kolaz2014.jpg 
 
 
 
 
 

Od Yankee  zveĹ™ejnÄ›no Tuesday 12 August 2014 - 09:57:10

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

Protector XI


Letos jsme se po 3 letech ú?astnili této tradi?ní akce op?t na stran? ISAF. Naší ?innost probíhala na základn? ISAF PRT, kde jsme se krom? pln?ní všech p?id?lených misí podíleli také na velení základny. Základna splnila svoje úkoly na výbornou, o ?emž sv?d?í také skóre ve vesnicích, které byly letos tém?? všechny kladn? naklon?ni na naší stranu. Atmosféru na základn? i mimo uvidíte na fotkách v galerií

Od Yankee  zveĹ™ejnÄ›no Friday 01 August 2014 - 00:33:41

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

Kolumbijské války


Z??astnili jsme se akce za stranu lidové armády. Momentku z akce naleznete v galerií

Od Yankee  zveĹ™ejnÄ›no Monday 07 July 2014 - 21:07:41

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

Battle drilly


Prob?hlo seznámení nových rekrut? se základy taktiky ve fire týmu

Od Evilblack  zveĹ™ejnÄ›no Saturday 28 June 2014 - 00:48:44

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

Pro? trénink nožování...


Od Yankee  zveĹ™ejnÄ›no Wednesday 18 June 2014 - 15:27:30

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

St?elecký trénink


Po dlouhé dob? jsme kv?li sob? a hlavn? kv?li nová?k?m uspo?ádali další st?elecký trénink.

Od Evilblack  zveĹ™ejnÄ›no Saturday 07 June 2014 - 17:55:58

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

Operace Lizzard 5


Náš tým se jako jeden z mnoha zú?astnil operace lizzard, i když jsme byly na stran? ISAF, tak jsme nebyly sou?ástí bojových jednotek jako ostatní. M?li jsme za úkol provád?t strážní ?innost pro mobilní retransla?ní stanici.

Od Evilblack  zveĹ™ejnÄ›no Sunday 01 June 2014 - 18:48:04

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

cvi?ení IZS ?R


Od Evilblack  zveĹ™ejnÄ›no Friday 09 May 2014 - 23:30:55

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

Medik komparz


UltraAS se zú?astnilo cvi?ení IZS ?R. Ú?astnili jsme se jako ?lenové vojenského transportu. Tento transport následkem mikrospánku ?idi?e havaroval a zp?sobil krom? primárn? zran?ných voják? i sekundární civilní ztráty.

Od Evilblack  zveĹ™ejnÄ›no Friday 09 May 2014 - 22:23:23

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 
PĹ™ejĂ­t na stranu   <<        >>