Vítejte na portálu 53. P?šího Praporu


53. P?ší Prapor je uskupení úzce spolupracujících airsoftových tým? v barvách A?R. Pro detail týmu klikn?te na logo.
UltraAS ProfilGSAS profil
mapy53pp.png

Novinky v novém kabát?


Novinky z p?sobení P?choty Praha jsme p?esunuli na FB.. Zde uvidíte jejich p?ehled.
 
 

Od Yankee  zveĹ™ejnÄ›no Friday 10 July 2015 - 22:59:21

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

spole?ný trénink 53. p?ší prapor


Pob?hlo spole?né jarní cvi?ení 53. p?šího praporu zam??ené na splupráci ve fire týmech

Od Evilblack  zveĹ™ejnÄ›no Sunday 22 February 2015 - 21:06:09

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

Trénink pochodu


Dne 27.-28.11. prob?hl trenink pochodu se zat?ží a s p?espáním v okoli Úterských potok? známé jako oblast s velkou hustotou ?s. opevn?ní ..foto zde

Od Lihoun  zveĹ™ejnÄ›no Monday 01 December 2014 - 18:01:52

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

Trénink komunikace


Prob?hl trénink zam??ený na r?zné formy komunikace, které se v AS používají. Procvi?ili jsme všechny t?i formy: Hlasové povely, ru?ní signály a samoz?ejm? komunikaci p?es radiostanice.

Od Evilblack  zveĹ™ejnÄ›no Saturday 15 November 2014 - 14:24:03

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

Trénink Pyrotechnika


Konal se další z ?ady základních trénink? pro nová?ky. Tentokrát jsme se zam??ili na pyrotechniku. Prob?hl nácvik hodu granátem aj. pyrotechnikou. Dále si každý otestoval, že má funk?ní plynovou masku a pro spest?ení jsme provedli i nácvik oblékání protichemického obleku.

Od Evilblack  zveĹ™ejnÄ›no Saturday 01 November 2014 - 14:20:50

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

UltraAS se m?ní na P?chota Praha


S radostí oznamujeme, že tímto dnem se tým UltraAS m?ní na P?chota Praha. Tímto krokem se chceme ješté více p?iblížit tomu, ?emu se v?nujeme.
evoluce_loga.png

Od Yankee  zveĹ™ejnÄ›no Thursday 16 October 2014 - 23:25:38

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

Sla?ování ?eské Bud?jovice


Vzhledem k demolici opušt?ného m?sta Milovice jsme se museli uchýlit k hledání alternativních míst se zástavbou. Jedno z takových míst je u obce Mokrá poblíž ?eských Bud?jovic.

Od Evilblack  zveĹ™ejnÄ›no Saturday 27 September 2014 - 16:17:22

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

Trénink budování okop?


Prob?hl trénink na budování okop? pro ležícího st?elce

Od Evilblack  zveĹ™ejnÄ›no Saturday 20 September 2014 - 14:17:52

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 

St?elecký trénink s Black Eagles


Prob?hlo st?elecké cvi?ení se sp?átelenou jednotkou Black Eagles

Od Evilblack  zveĹ™ejnÄ›no Saturday 13 September 2014 - 14:35:56

   Tisknout  VytvoĹ™it z tĂ©to novinky PDF 
PĹ™ejĂ­t na stranu       >>