Profil týmu | Členové | Nábor | Kontakt | Co je to airsoft


Tato mapa ukazuje, záznam vybraných lokalit, kde jednotka Pěchota Praha vyvíjela své bojové aktivity od začátku roku 2009 . Pro zachování utajení jsou místa v mapě zakreslena s posunem.